Всі новини

"ROSINKA" SUPPORTED THE INTERNATIONAL FORUM OF BREWERS

27 сентября 2016 Продукція
"ROSINKA" SUPPORTED THE INTERNATIONAL FORUM OF BREWERS

On September 15th in Lviv the Second International Forum of brewers and restaurateurs was held. The event got together over 150 brewers, owners and managers of breweries from all over Ukraine.

 Forum Initiator – the International specialized magazine "Drinks. Technology and Innovation ".

"Rosinka" was a sponsor of this event.

Details:http://techdrinks.info/ru/news/pyvovaryi-kraftovyky--za-spravedlyvyie-uslovyya-razvytyya-byznesa-ytohy-vtoroho-mezhdunarodnoho-foruma-pyvovarov-y-restoratorov/