Всі новини

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства

24 березня 2015 Продукція
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства

Приватне акціонерне товариство

«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»

Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6

Код ЄДРПОУ 00382496

 

повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.03.2015

припинено повноваження

Голова правлiння

Герман Сергiй Миколайович

СО 654572
14.09.2001 Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме:
достроково припинено повноваження Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Германа Сергiя Миколайовича (паспорт СО 654572, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 14 вересня 2001 року), який перебував на цiй посадi з 17 лютого 2012 року по 12 березня 2015 року. Герман С.М. не є акцiонером Товариства. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала заява Голови правляння Товариства Германа С.М. про дострокове розiрвання контракту за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Герман С.М.не має, протягом своєї дiяльностi займав посади: Голови правлiння Товариства та Комерцiйного директора Товариства.

12.03.2015

обрано

Голова правлiння

Нархов Андрiй Анатолiйович

ВС 219414
25.02.2000 Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року)  прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Нархова Андрiя Анатолiйовича (паспорт ВС 219414, виданий Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 25 лютого 2000 року), строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стало дострокове припинення повноважень попереднього Голови правлiння Товариства. Нархов А.А. не є акцiонером Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Нархов А.А. протягом останнiх п'яти рокiв Нархов А.А. займав посади: Генерального директора Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка», директора ТОВ «Донецька паливноенергетична компанiя», директора ТОВ «Спецтехвпровадження».

12.03.2015

обрано

Член правлiння

Янчик Iлля Олексiйович

СН 424334
04.02.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi

0

Зміст інформації:

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (далi - Товариство) (протокол № 48 вiд 12 березня 2015 року, який було отримано Товариством 24.03.2015 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано на посаду члена правлiння Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Янчика Iллю Олексiйовича (паспорт СН 424334 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України у мiстi Києвi 04 лютого 1997 року) строком на один рiк. Пiдставою для прийняття такого рiшення стала необхiднiсть обрання на вакантну посаду Члена правлiння Товариства. Янчик I.О. не є акцiонером Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Янчик I.О. протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника Генерального директора з виробництва та Директора з виробництва Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».

 


Голова правління ПрАТ «КЗБН «Росинка»                                                                                                                                          А.А. Нархов