Всі новини

Зміна акціонерів ПрАТ "КЗБН "Росинка"

10 жовтня 2012 Продукція
Зміна акціонерів ПрАТ "КЗБН "Росинка"

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА";

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство;

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00382496;

1.4. Місцезнаходження емітента: 03680, Україна, м.Київ, вул.Ежена Потьє, буд. 6;

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 453-20-84;

1.6. Електронна поштова адреса емітента: law@rosinka.ua;

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://rosinka.ua/

1.8. Вид особливої інформації відповідального до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення:

ПрАТ "КЗБН "Росинка" на підставі зведеного обілкового реєстру власників цінних паперів станом на 17 лютого 2012 року, отриманого 21 лютого 2012 року від депозитарія Приватного акціонерного товариства "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", повідомлення:

пакет акцій власника - ТОВ "КУА АКЕРС ІНВЕСТ" (ПНВІФЗТ "Інвест-Капітал"), Україна, місцезнаходження: Україна, 01015, м.Київ, вул. Івана Мазепи, 40, зменшився та став 0% від загальної кількості цінних паперів емітентом якиї є ПрАТ "КЗБН "Росинка", натомість власниками акцій ПрАТ "КЗБН "Росинка", кожному з яких належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, стали:

"Фізична особа 1", якій належить 525244453 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ "КЗБН "Росинка";

"Фізична особа 2", якій належить 525244454 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ "КЗБН "Росинка";

"Фізична особа 3", якій належить 525244453 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ "КЗБН "Росинка";

"Фізична особа 4", якій належить 525244454 цінних паперів, що становить 24,9235 % від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ПрАТ "КЗБН "Росинка".

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління С.М.Герман